Kontakt

Inżynier Kontraktu:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Mickiewicza 3
14-530 Frombork
tel: 513 155 790 - Inżynier Rezydent
tel: 517 520 034 - Biuro
frombork504@wp.pl


Wykonawca:

PBD S.A.
Biuro budowy:
Gospodarstwo Rolne Salitra
Narusa 2
14-530 Frombork
tel: 605 884 443 - Kierownik Budowy
tel: 667 492 555 - Kierownik Robót (tel. dyżurny)
p.ludwig@pbdsa.pl


Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
http://www.zdw.olsztyn.pl/