Aktualności

Uwaga!

W imieniu Generalnego Wykonawcy Rozbudowy DW504 na odcinku Pogrodzie - Frombork informujemy, że w chwili obecnej mogą występować lokalne utrudnienia w ruchu związane z wykonywaniem prac porządkowych na przedmiotowym odcinku.
 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i baczne zwracanie uwagi na oznakowanie rejonu robót oraz bezwzględne stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.