Aktualności

Informacja o utrudnieniach w ruchu.

 

 

W chwili obecnej funkcjonują następujące odcinki ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną:
1) w miejscowości Narusa na odcinku w km 27+500 - 27+750,
2) w km 24+000 - 24+400 (prace związane z wykonywaniem rowów) - od dnia 06.03.2020r. Ninejsze "wahadło" będzie funkcjonowało w ciągu dnia roboczego (po zakończeniu robót w danym dniu - ruch będzie się odbywał po obu pasach ruchu). W wyjątkowych sytuacjach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi "wahadło" może funkcjonować przez całą dobę.
3) w km 23+150 - 26+500 (prace związane z wykonywaniem rowu krytego) - Ninejsze "wahadło" będzie funkcjonowało w ciągu dnia roboczego (po zakończeniu robót w danym dniu - ruch będzie się odbywał po obu pasach ruchu).

W zależności od zaawansowania robót, długości odcinków objętych tymczasową organizacją ruchu będą korygowane przez kierownika robót w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla użytkowników drogi.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i baczne zwracanie uwagi na oznakowanie rejonu robót oraz polecenia osób kierujących ruchem.