Całkowita wartość projektu : 38 285 032,65 zł, w tym:
Planowane dofinansowanie UE - 85% - 31 728 750,22 zł
Nr Projektu RPWM.07.01.00-28-0003/18Uczestnicy Projektu

BENIFICJENT


Województwo Warmińsko-Mazurskie

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH


Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A;
ul. Pomorska 26a; 83-200 Starogard Gdański

PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT


Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieWYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ


TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.;
ul. Zabytkowa 2; 80-253 Gdańsk

INŻYNIER KONTRAKTU


P.H.U. BAUMARK
ul. Świętojańska 106, 07-202 WyszkówWYKONAWCA NADZORU AUTORSKIEGO


PRACOWNIA PROJEKTOWA MID Marcin Dudek, ul. Miłosza 17 , 80-126 Gdańsk